Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ tái cơ cấu
TCTD
(TBTCO) - Chiều 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD). Đa số các nội dung của Luật tập trung vào vấn đề xử lý các ngân hàng yếu kém, tái cơ cấu các TCTD.
xu-ly-no-xau
(TBTCO) - VAMC cần có được sự hỗ trợ thực chất về mặt cơ chế và chính sách trong việc thanh lý tài sản đảm bảo, bán nợ, thực hiện tái cơ cấu nợ… để chủ động hơn trong quá trình xử lý nợ xấu và điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực của VAMC trong việc mua bán nợ xấu theo giá thị trường...
DNNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tiến hành lựa chọn 3 DNNN tham gia Dự án 3 của Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” bằng khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có bảo lãnh của Chính phủ.