Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp
thue
(TBTCO) - Đến hết tháng 9/2015, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ phải đạt tối thiểu 90% số DN, tổ chức kinh doanh (tương đương với 3.082 DN, tổ chức kinh doanh) đã kê khai thuế qua mạng internet thực hiện nộp thuế điện tử theo chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao.