Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ vận chuyển
vận chuyển gỗ
(TBTCO) - Kinh phí hỗ trợ áp dụng cho chi phí vận chuyển sản phẩm của các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng và tre luồng cho các tỉnh Tây Bắc. Mức hỗ trợ này chỉ áp dụng trong 5 năm đầu tiên sau khi hoàn thành nhà máy.
(TBTCO) - Cục DTNN khu vực Thanh Hóa mời thầu Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát năm 2014.