Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ vốn chống cháy rừng
Ho tro von phong chong chay rung
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 160 tỷ đồng cho 13 địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện phòng chống cháy rừng năm 2014.