Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoa dâm bụt
đồng đội ngày ra đi
(TBTCO) - Giữa hàng vạn bia mộ, mà quá nửa là bia mộ Liệt sỹ chưa biết tên nơi Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), họ may mắn “gặp lại” người đồng đội của mình, để rồi nấc nghẹn niềm thương đau!