Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hóa đơn quyển
mua hàng
(TBTCVN) - Mua hàng không lấy hóa đơn là chuyện phổ biến ở Việt Nam và tất nhiên bán hàng “quên” xuất hóa đơn cũng vậy.
Sử dụng hóa đơn quyển sẽ thuận lợi hơn khi quyết toán thuế TNCN
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hoá đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.