Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỏa tốc
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc thông báo chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên hệ thống điện tử (Hệ thống MGH) kể từ ngày 23/11/2020.
covid-19
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai phòng chống dịch Covid-19, trước diễn biến bất ngờ và phức tạp do xuất hiện lây nhiễm dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đô thị
(TBTCO) - Tốc độ tăng dân số thành thị bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 chỉ đạt 2,64%/năm, thấp hơn tốc độ giai đoạn 1999 - 2009 là 3,4%/năm. Với tỷ lệ dân số thành thị là 34,4% vào năm 2019, Việt Nam đã không đạt được cả hai mục tiêu về đô thị hoá đến năm 2015 và 2020.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc 2849/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc làm thủ tục xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Tờ khai xuất khẩu gạo chỉ có giá trị làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp (DN) trong danh sách tại phụ lục công văn 2638/TCHQ-GSQL (ngày 24/4) và thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn này.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan thông báo, thiết lập trên Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) để các doanh nghiệp (DN) thực hiện đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu, cảng biển quốc tế từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4/2020.
gạo xuất khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện liên quan đến việc kiểm tra mặt hàng gạo nếp xuất khẩu, tiếp theo công văn 2571/TCHQ-GSQL...
hải quan sân bay cam ranh
(TBTCO) - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố.
hai quan bình dương
(TBTCO) - Khi kiểm tra, nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu (NK) có nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử, cơ quan hải quan sẽ dừng thông quan hàng hóa, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.