Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoạch tuyến đường tại phường Bồ Đề
đường cong bị nắn
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ thông tin về quy hoạch tuyến đường tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực dự án.