Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoán đổi ngày nghỉ lễ
lịch nghỉ tết âm lịch
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo tờ trình Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức.