Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoạt động hải quan
quản lý rủi ro hải quan
(TBTCO) - Thông tư quy định quản lý rủi ro (QLRR) trong hoạt động hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng gồm 3 chương, 28 điều, đề cập nhiều nội dung về đánh giá tuân thủ pháp luật, thêm các đối tượng, các tiêu chí đánh giá sát thực tế, các biện pháp QLRR...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 22/1, Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh tham dự và phát biểu tại hội nghị.
hoạt động hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
batbuonlauvukhi
(TBTCO) - Theo thông tin cung cấp của Bộ Tài chính, đến nay đã có 2 cục hải quan địa phương là Cần Thơ và Nghệ An báo cáo có số thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm 2013 trước hơn 3 tháng; Bên cạnh đó, các hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng đạt những kết quả tích cực.