Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa học phí
thu phí
(TBTCO) - Đối với tiền học phí thu trước cho cả năm học, căn cứ kỳ kế toán của đơn vị và thời gian cung cấp dịch vụ (đào tạo) theo cam kết tương ứng với tiền học phí đã được nhận trước để xác định học phí đó hạch toán là doanh thu chưa thực hiện hay khoản người mua trả tiền trước.
đại học thế giới
(TBTCO) - Học phí năm học 2020 - 2021 của 10 trường đại học tốt nhất thế giới dao động từ 1.660 USD đến hơn 57.000 USD.
lu lut
(TBTCO) - Trước tình hình lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề lên cuộc sống và thậm chí cướp đi cả sinh mạng của người dân miền Trung, hàng loạt trường đại học đã có chính sách hỗ trợ cho các sinh viên ở khu vực này.
SV
(TBTCO) - Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập.
HS
(TBTCO) - Các trường khi thực hiện các khoản thu thỏa thuận phải đảm bảo theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định; đồng thời giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm.
SV
(TBTCO) - Chia sẻ với học sinh, sinh viên trong mùa dịch, nhiều trường đã thực hiện giảm học phí cho các em.
cao đẳng cơ điện
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất giảm 15 - 20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
thu phí
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý dạy nghề cùng cấp kiểm tra và yêu cầu làm rõ căn cứ xây dựng đối với các cơ sở đào tạo lái xe có báo cáo mức thu học phí điều chỉnh đột biến.
Agribank E-Mobile Banking
(TBTCO) - Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một trong những giải pháp để phòng tránh là hạn chế tiếp xúc. Agribank E-Mobile Banking giúp khách hàng ngồi ở nhà vẫn có thể thực hiện các giao dịch như thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông, nộp tiền học phí...