Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa học tập nghị quyết trung ương 9
Cục Thuế Hà Nội học tập nghị quyết lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới gần 370 Đảng viên của 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế.