Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa học viện báo chí
tư vấn tuyển sinh
(TBTCO) - Nhiều thông tin về 38 ngành, chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được cung cấp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - AJC Open Day 2018, diễn ra vào ngày 22/4.
lao động việc làm
(TBTCO) - Giải thưởng Báo chí về Lao động – Việc làm lần 3 vừa được công bố với 14 tác phẩm đoạt giải. Giải thưởng cao nhất thuộc về báo Lao động và Đài Tiếng nói Việt Nam.
bao
(TBTCO) - Hơn 100 phóng viên và các nhà quản lý báo chí đã tham gia Hội thảo “Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra” diễn ra mới đây tại Hà Nội.