Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Học viện IvyPrep
IvyPrep
(TBTCO) - Học viện IvyPrep – đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo chương trình dự bị THPT và Đại học theo tiêu chuẩn Mỹ – vừa chính thức công bố về chương trình “10 suất học bổng giao lưu văn hóa Mỹ 2014-2015” dành cho các em học sinh khối THPT của Việt Nam.