Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin
ha long
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất của tổ chức IPK quốc tế về xu hướng lữ hành năm 2018, sau mức tăng trưởng 5% trong năm 2017, hoạt động du lịch nước ngoài tại châu Á đã tăng trưởng mạnh mẽ với mức 8% trong 8 tháng đầu năm ngoái.