Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội chợ khuyến mại lần thứ 29
Hội chợ khuyến mại
(TBTCO) - Nhằm tạo ra sân chơi giao lưu giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất với khách hàng trong dịp năm mới, từ ngày 30/12/2014 đến ngày 5/1/2015 sẽ diễn ra Hội chợ khuyến mại lần thứ 29 Tết dương lịch 2015.