Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội chợ quảng bá sản phẩm tại Nigeria.
Nigeria
(TBTCO) - Thương vụ Việt Nam tại Nigeria (Bộ Công thương) vừa có thông báo mời các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố tham dự hội chợ quảng bá sản phẩm tại Nigeria.