Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính
hội cựu chiến binh
(TBTCO) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
bộ tài chính, đinh tiến dũng
(TBTCO) - Sáng 19/12, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và liên hoan tiếng hát cựu chiến binh, cựu quân nhân lần thứ III.