Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
xp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Công Tấn (địa chỉ Khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
the
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã Ck NKG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Võ Hoàng Vũ - thành viên Hội đồng quản trị NKG đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu NKG.
gmd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Gemadept (mã Ck GMD) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Phi và ông Trần Minh Tính.
ttz
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (mã Ck TTZ) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
tu
(TBTCO) - Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (mã Ck SRF) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SRF đăng ký bán 6,5 triệu cổ phiếu SRF.
da
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã Ck DAH) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
de
(TBTCO) - Công ty TNHH VLCC và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ là 2 tổ chức có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã Ck GEX) đã đăng ký mua bán lượng lớn cổ phiếu GEX.
ông Nguyễn Anh Phong
(TBTCO) - Ông Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa được Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị HNX.