Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội đồng Quy hoạch quốc gia
quy hoach
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia (Hội đồng).
qh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1226/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.