Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội đồng thi
thi tay nghe
(TBTCO) - Từ kỳ thi tay nghề quốc gia, nhiều nghề đào tạo mới được cấp phép, nhiều mô hình đổi mới phương pháp dạy và học cũng như các chương trình đào tạo tiêu chuẩn kỹ năng nghề đỉnh cao đã được giới thiệu.
thi tay nghe
(TBTCO) - Sẽ có 26 nghề được đăng ký tham dự tại Kỳ thi Tay nghề quốc gia lần thứ X được tổ chức vào giữa tháng 5 năm nay tại 7 trường trên địa bàn Hà Nội.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.
ke toan vien
(TBTCO) - Thi lấy chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên được tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống. Mỗi môn thi, người dự thi làm bài trong thời gian 180 phút, riêng ngoại ngữ là 120 phút.