Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội đồng tư vấn cải cách hành chính
mtd
(TBTCO) - Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chính phủ luôn luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Việt Nam sẵn sàng mở cửa và hỗ trợ giải quyết những thách thức mà các DN châu Âu hoạt động tại Việt Nam đang đối mặt.