Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội đồng tư vấn thuế xã phường
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, để chia sẻ kinh nghiệm, cũng như phát huy vai trò của hội đồng tư vấn thuế xã, phường trong việc xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị, tập hợp 18 hội đồng tư vấn xã, thị trấn trên địa bàn.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Để đảm bảo nguyên tắc đã kinh doanh là phải nộp thuế, đồng thời thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành lập bộ thuế khoán cho năm 2019 đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.