Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội đồng xét xử
bầu Kiên
(TBTCO) - Chiều ngày 16/4, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm để đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét xử.