Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị
hn
(TBTCO) - Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
km1
(TBTCO) - Sáng 16/1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 15 (khóa XII) khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
khai mạc
(TBTCO) - Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
pvn
(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
TTg
(TBTCO) - Chiều 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).
phó thủ tướng
(TBTCO) - Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tập trung các giải pháp để phòng chống và triển khai hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác phối hợp để các thành quả phát triển kinh tế - xã hội đến với tất cả mọi người dân.
MPI
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang hoàn thiện các nghị định để hướng dẫn thi hành nhiều luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gồm Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật PPP.
TP
(TBTCO) - Về công tác pháp chế, Bộ Tài chính được đánh giá thực hiện bài bản, là một trong những bộ, cơ quan dẫn đầu về công tác pháp chế, cả về số lượng cán bộ, năng lực, trình độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.
Thủ tướng nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Thủ tướng đánh giá ngành Tài chính đã không những hoàn thành “toàn diện, vượt mức, xuất sắc” nhiệm vụ trong 5 năm, mà ngay cả với năm 2020 đầy khó khăn thách thức, ngành Tài chính đã thực hiện “càng xuất sắc hơn”.