Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM lần thứ 11 tại Milan
1
(TBTCO) - Hướng tới một liên minh chiến lược mới để tạo ra tăng trưởng bền vững và lợi nhuận là thông điệp của các Bộ trưởng Tài chính của 49 thành viên Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM lần thứ 11 tại Milan, Ý.