Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị Các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 16
(TBTCO) - Ngày 5/12 tại Đà Nẵng, Hội nghị các Nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 16 và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 đã chính thức khai mạc.
(TBTCO) - Phí bảo hiểm tại khu vực ASEAN tăng mạnh, tổng mức phí bảo hiểm khu vực này tăng trưởng 17,6% lên mức 71,7 tỷ USD vào năm 2012. Hầu hết các nền kinh tế đều ghi nhận mức phí bảo hiểm tăng lên đáng kể, điều này cho thấy thị trường bảo hiểm còn rất nhiều tiềm năng.