Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia
tt
(TBTCO) - Sáng 7/8, tại Hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia, Thủ tướng sẽ phát động phong trào “năng suất lao động quốc gia” trong toàn bộ nền kinh tế.