Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(TBTCO) - Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh, tổ chức chiều 13/9.