Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị công tác y tế
y tế
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa tổ chức họp báo công bố thông tin Hội nghị “Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Đây là Hội nghị quốc tế được tổ chức với mục tiêu nhằm đánh giá vai trò của y tế trong chăm sóc sức khỏe toàn dân Việt Nam.