Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế Hà Nội lần thứ IV năm 2015
tong cuc truong bui van nam trao
(TBTCO) - Đây là tổng số thu ngân sách từ năm 2010-2014 được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết tại hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế Hà Nội lần thứ IV năm 2015, diễn ra ngày 18/3.