Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị Diên Hồng
Cà phê
(TBTCO) - Hiện nay, lợi nhuận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam chỉ bằng 73% kế hoạch, đồng nghĩa với việc đời sống của cán bộ công nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Để có phương án tái cơ cấu khả thi, Tổng công ty Cà phê Việt Nam cần có hội nghị “Diên Hồng".
Ky hop 8
(TBTCO) - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc lần đầu tiên tại Nhà Quốc hội mới. Sáng 20/10, bên lề phiên họp, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và gửi gắm của cử tri vào kỳ họp lần này.