Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị DNNY
TTCK
(TBTCO) - Đó là đánh giá của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng trong hội nghị “Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết 2014” vừa được Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức ngày 26/3, tại TP. Hồ Chí Minh.