Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị giao ban báo chí
giao ban báo chí Hà nội
(TBTCO) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6524-QĐ/TU về Quy chế hội nghị thông tin báo chí nhằm cụ thể hóa các quy định trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về cung cấp thông tin và trả lời báo chí
Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hồng Cẩm phát biểu tại Hội nghị.
(TBTCO) - Ông Mai Vũ Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát biểu như vậy tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 1/2015 do Sở Thông Tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 27/1.