Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị giao ban giám đốc KBNN
bo truong dinh tien dung
(TBTCO) - Chiều 21/5/2014, Kho bạc nhà nước (KBNN) đã tổ chức hội nghị Giao ban giám đốc nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm.