Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị tập huấn chất lượng hàng dự trữ quốc gia
chất lượng hàng dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Đối với ngành DTQG, công tác quản lý chất lượng hàng luôn là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Chất lượng hàng DTQG quyết định hiệu quả công tác quản lý DTQG.