Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị tháo gỡ khó khăn DN FDI Hà Nội
tháo gỡ khó khăn DN FDI
(TBTCO) - Hiện nay Hà Nội có 144 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất (không bao gồm các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN), trong đó có 107 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và hoạt động ổn định, còn 37 dự án đang chậm tiến độ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6,6 tỷ USD.