Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị Thứ trưởng Kinh tế của các nước ASEAN
hoi nghi asean
(TBTCO) - Hội nghị của Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 (HLTF-EI 37) vừa diễn ra từ ngày 12 - 13/2, tại Hà Nội. Những đóng góp của Việt Nam được các nước đánh giá cao trong quá trình thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế.