Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tiếp công dân
khiếu kiện đất đai
(TBTCO) - Sáng 31/3, tại Hà Nam, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.