Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị tổng kết
BIC
(TBTCO) - Năm 2018, BIC tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, an toàn và bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so với năm 2017...
TT
(TBTCO) - Chiều 15/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
hội nghị
(TBTCO) - Sáng ngày 27/12, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (TCHCSN), Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo.
thứ trưởng Hà
(TBTCO) - Kết thúc năm 2017, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu ngành Bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, trong đó doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng...
hoi nghi
(TBTCO) - Để đổi mới chất lượng giáo dục cần sớm bãi bỏ hết những quy định cứng nhắc theo kiểu "cầm tay chỉ việc", không phát huy được tính chủ động sáng tạo, đặc biệt là các quy định có tính hình thức.
hội nghị tổng kết
(TBTCO) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phối hợp công tác đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế diễn ra tại Đà Nẵng ngày 1/6, bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, sẽ có nhiều biện pháp mạnh để xử lý doanh nghiệp (DN) vi phạm pháp luật về thuế.
TT
(TBTCO) - Hoàn thành 107,8% dự toán thu ngân sách, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi, tiềm lực dự trữ quốc gia tăng gấp đôi, cải cách thủ tục hành chính đóng góp lớn vào việc nâng hạng môi trường kinh doanh, thị trường chứng khoán ổn định và phát triển, tái cơ cấu DNNN được đẩy mạnh...
cong thuong
(TBTCO) - Năm 2017, ngành Công thương phấn đấu chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8 - 9%, xuất khẩu sẽ tăng cao hơn chỉ tiêu được giao là 6 - 7% và nhập siêu thấp hơn chỉ tiêu được giao là 3,5% kim ngạch xuất khẩu.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Sáng 26/12/2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí tới dự và đánh giá cao những nỗ lực của ngành, trong bối cảnh một năm nhiều thiên tai...