Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị tổng kết tổng cục thuế năm 2018
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) -Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Thuế sáng 10/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu ngành Thuế phải mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo nguyên tắc có kinh doanh là phải nộp thuế, hạn chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh