Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị Trung ương 11
trong
(TBTCO) - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay (12/10) tại Thủ đô Hà Nội.
HNTW
(TBTCO) - Ngày 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng...
TBT
(TBTCO) - TBTCVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Tổng bí thư
(TBTCO) - Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội XIII của Đảng là một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 11 khóa XII tập trung xem xét, thảo luận lần này.
TBT
(TBTCO) - Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc sáng 7/10 tại Thủ đô Hà Nội.
be mac hn 11
(TBTCO) - Nhiều ý kiến về kết quả Hội nghị, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII, với mong muốn BCH Trung ương Đảng thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất của Đảng, toàn dân tộc.
hoi nghi trung uong 11
(TBTCO) - Ngày 6/5, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
nguyen phu trong
(TBTCO) - Sáng 4/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã được khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.