Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội thảo khoa học
WB
(TBTCO) - "Việt Nam kiên cường trong một thế giới suy sụp" là tiêu đề bài trình bày của TS. Jacques Morisset, Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh" (CIEMB 2020), do trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.
(TBTCO) - Covid-19 cùng các biện pháp ngăn chặn dịch đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động logistics, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, đình trệ các hoạt động kinh doanh, sụt giảm doanh thu và kim ngạch xuất khẩu.
(TBTCO) - Gần 10 năm kể từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được thực thi, nhưng một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Nguồn kinh phí nhà nước của địa phương dành cho việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã còn rất hạn chế và chưa kịp thời.
IMG
(TBTCO) - Khoảng 80% doanh nghiệp được hỏi không nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ. Điều này không tương xứng với tỷ trọng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động.
CIEMB
(TBTCO) - Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giá trị sáng tạo và thách thức cho các tập đoàn; sử dụng kinh tế học như thế nào; phát triển kinh tế bền vững toàn cầu... là những chủ đề được thảo luận tại hội thảo khoa học quốc tế lớn nhất trong năm do Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.
KTVN
(TBTCO) - Ngày 26/10, Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ tổ chức hội thảo khoa học, với chủ đề "Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng Lựa chọn để phát triển".
TT
(TBTCO) - Chính sách tài khóa của Việt Nam được đánh giá là hướng tới người nghèo, nhất là về phía chi. Điều này góp phần giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng. Tuy nhiên, chi tiêu ở nhiều ngành như y tế, giáo dục, giao thông... chưa tiết kiệm. Đó là nhận định của chuyên gia của WB.
KT
(TBTCO) - Sáng 9/1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chương trình KX01-16-20 (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thể chế với phát triển kinh tế ở Việt Nam”.
hội thảo vamc nợ xấu
(TBTCO) - Nhiều chính sách, cơ chế đặc thù cho xử lý nợ xấu đã được ban hành nhưng việc xử lý nợ xấu vẫn chưa đạt kỳ vọng khi thiếu thị trường mua bán nợ công khai, minh bạch. Do đó, phát triển thị trường mua bán nợ là yêu cầu cấp thiết với Việt Nam hiện nay.