Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
thị trường nước đóng chai
(TBTCO) - Ngày 10/3, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Vệ sinh an toàn thực phẩm nước uống đóng chai, quyền lợi của người tiêu dùng", trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng về sản phẩm, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
nước uống đóng chai
(TBTCO) - Có cơ sở sản xuất nước tinh khiết nhưng sản xuất từ nước giếng khoan; trên mặt đất quanh giếng lại chăn nuôi gia súc, gia cầm, dẫn đến khả năng ô nhiễm, thẩm thấu nguồn nước giếng rất cao và chỉ được xử lý qua hệ thống sơ sài.