Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội trí thức khoa học và công nghệ
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 21/4, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã được vinh danh và đón nhận Bảng Vàng gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trong mặt trận kinh tế xã hội năm 2014, do Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức.