Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hơn 3000 sản phẩm có thuế suất còn 0%
cá ngừ
(TBTCVN) - Để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2015 - 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với hơn 3.200 dòng sản phẩm.