Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa họp Ban Chỉ đạo điều hành giá
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đồng tình với dự báo của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo, kịch bản lạm phát bình quân năm 2019 ở mức từ 3,17 – 3,41%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra tại kỳ điều hành trước là từ 3,3 – 3,9%.
ban chỉ đạo điều hành giá
(TBTCO) - Sáng 25/9/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả những tháng đầu năm và bàn phương hướng chỉ đạo, điều hành giá từ nay đến hết năm 2015
ảnh xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Công thương phải tính toán thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu hợp lý, chia làm nhiều đợt, tránh điều chỉnh dồn vào một đợt hoặc điều chỉnh đồng thời với các mặt hàng khác để hạn chế tác động đến tâm lý người tiêu dùng.