Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa họp báo quốc tế
Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư
(TBTCO) - Việt Nam sẽ có “chính sách, biện pháp hỗ trợ phù hợp, cần thiết” đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau khi xảy ra một số vụ việc liên quan đến trật tự, trị an tại một số địa phương vừa qua.