Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp đồng mua bán thép nhập khẩu
thép nhập khẩu
(TBTCO) - Các mặt hàng thép được áp dụng quy định này gồm thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo từ 0.0008% trở lên; Thép hợp kim có chứa nguyên tố Cr từ 0.3% trở lên; Thép sản xuất que hàn...