Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hợp long cầu Kỳ Lam
Cầu Kỳ lam
(TBTCO) - Cầu Kỳ Lam thuộc gói thầu xây lắp 3A (phần vốn JICA tài trợ), có lý trình từ Km16+880 đến Km18+100. Giá trị hợp đồng gói thầu 3A là 1.416 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.